Ochrona danych osobowych

Klauzula dla osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna z/s Pl. Wolności 4-5, 45-018 Opole, NIP: 7543319206, REGON: 387981920, KRS: 0000879808.
2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: ochronadanych(at)cu-partner.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia analizy potrzeb klienta na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcy oprogramowania, zakładom ubezpieczeń, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przygotowania i prezentacji oferty.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dopasowania odpowiedniej oferty ubezpieczenia.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Klauzula marketingowa

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna z/s Pl. Wolności 4-5, 45-018 Opole, NIP: 7543319206, REGON: 387981920, KRS: 0000879808.
2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: ochronadanych(at)cu-partner.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy skrzynki e-mail, portalom społecznościowym, Poczcie Polskiej SA, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Klauzula dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna z/s Pl. Wolności 4-5, 45-018 Opole, NIP: 7543319206, REGON: 387981920, KRS: 0000879808.
2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: ochronadanych(at)cu-partner.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy skrzynki e-mail, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do odwołania
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

„Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna // NIP: 7543319206 REGON: 387981920 KRS: 0000879808 // Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego // Prowadzi działalność pod nadzorem KNF 11248856/A // W celach statystycznych oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. // Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na ich używanie oraz na zasady Polityki Prywatności i plików cookies. Pliki cookies można zablokować za pomocą opcji dostępnych w Państwa przeglądarce internetowej.
Copyright © 2014 – 2021 Centrum Ubezpieczeń PARTNER // Polityka prywatności // Wymogi ustawowe IDD

centrum ubezpieczeń - logo

„Sequra CU Partner” Sp. z o.o. Sp. Jawna // NIP: 7543319206 REGON: 387981920 KRS: 0000879808 // Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego // Prowadzi działalność pod nadzorem KNF 11248856/A // W celach statystycznych oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. // Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na ich używanie oraz na zasady Polityki Prywatności i plików cookies. Pliki cookies można zablokować za pomocą opcji dostępnych w Państwa przeglądarce internetowej.
Copyright © 2014 – 2021 Centrum Ubezpieczeń PARTNER // Polityka prywatności // Wymogi ustawowe IDD

centrum ubezpieczeń - logo